Kontakt za medije

E-mail:
raiffeisen-leasing.komunikacije@raiffeisengroup.ba

Telefon: 387 33 254 367
Fax: + 387 33 254 349

Adresa:
Zmaja od Bosne bb
71 000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina