Misija i vizija

Naši klijenti

Naši klijenti su naši partneri. S partnerima njegujemo fer, ozbiljne i uspješne poslovne odnose. Mi nudimo kompetenciju, inovativna rješenja i kvalitet naših usluga. Vodilja našeg uspješnog rada je zadovoljstvo naših klijenata.

Naši uposlenici

Osnova našeg uspjeha su naši uposlenici. Timski rad, potpuna orijentiranost klijentu, odlična radna atmosfera te poseban stil rukovođenja garantuju uspjeh.

Naše uposlenike stalno motiviramo i unapređujemo kroz razne vidove kvalificiranog usavršavanja.

Osnovne vrijednosti Raiffeisen grupacije

Kodeks ponašanja Raiffeisen Zentralbank Österreich AG (RZB) grupacije i odredbe Kodeksa su obavezujuće za sve zaposlenike unutar RZB grupacije, što uključuje i zaposlenike Raiffeisen grupe u BiH.

RZB je sastavni dio austrijske Raiffeisen bankarske grupacije. Osnovni principi upravljanja ovom grupacijom imaju svoje korijene u idejama F. W. Raiffeisena, koji je smatrao da bi sve ekonomske aktivnosti trebale biti usmjerene na društvenu solidarnost, samopomoć i održivost.

Raiffeisen Zentralbank Österreich AG i sa njom povezana društva (RZB grupacija) su važni učesnici u ekonomiji, kako u Austriji, tako i u mnogim državama u kojima posluju. Zalažemo se za održivo korporativno upravljanje i društvenu odgovornost koja je s tim povezana. Našu ulogu u poslovnom svijetu karakteriše preuzimanje odgovornosti kako prema našim klijentima, zaposlenicima i dioničarima, tako i prema društvu u cjelini.

Kodeks ponašanja RZB grupacije definiše osnovne vrijednosti našeg leasing-a i predstavlja temelj korporativne kulture koja je u skladu sa zakonom i usmjerena ka etičkim principima. Kodeks obezbjeđuje da naše ponašanje u pogledu poslovanja i etičkih pitanja bude u skladu sa najvišim standardima zasnovanim na sljedećim vrijednostima:

  • Usredotočenost na klijenta
  • Profesionalnost
  • Kvalitet
  • Uzajamno poštovanje
  • Inicijativa
  • Timski rad
  • Poštenje

Naši potencijali

Naše proizvode i usluge zasnivamo isključivo na potrebama naših klijenata.

Naša rješenja prelaze područja finansiranja. Uvijek smo spremni ići dalje.

Kroz naše inovativne proizvode i usluge direktno podržavamo dalji razvoj privrede Bosne i Hercegovine.

Naši zahtjevi za kvalitetom

Naš pojam kvaliteta je veoma širok: kreće od međusobnog ophođenja pa sve do tehnološke podrške.

Novi zahtjevi su izazov za nas.

Naše uspješno poslovanje nam omogućava donošenje brzih i kvalitetnih odluka.

Naša uloga

Mi smo leasing specijalisti iz Raiffeisen grupacije i orijentirani smo na njene ciljeve.

Dajemo podršku bosanskohercegovačkoj i evropskoj ekspanziji, naša glavna uloga je da smo jak i pouzdan regionalni partner.

Stalno smo aktivni u razgovorima sa našim klijentima i partnerima.

A sve u skladu s motom: "NAŠ KLIJENT JE ZADOVOLJAN KLIJENT!"