Opšti uslovi

Opšti uslovi ugovora o finansijskom leasingu

Ovi opšti uslovi su sastavni dio Ugovora o finansijskom leasingu (u daljem tekstu: Ugovor).
Izraz i definiranje ugovora imaju, ako drugačije nije izričito određeno isto značenje i u ovim Opštim uslovima.
Davalac leasinga – označava Raiffeisen LEASING d.o.o. Sarajevo.
Primalac leasinga – označava fizičko ili pravno lice, koje je sa Raiffeisen LEASING d.o.o. Sarajevo zaključilo Ugovor.

Opšti uslovi ugovora o operativnom leasingu

Ovi opšti uslovi su sastavni dio Ugovora o operativnom leasingu (u daljem tekstu: Ugovor).
Izraz i definiranje ugovora imaju, ako drugačije nije izričito određeno isto značenje i u ovim Opštim uslovima.
Davalac najma – označava Raiffeisen LEASING d.o.o. Sarajevo.
Primalac najma – označava fizičko ili pravno lice, koje je sa Raiffeisen LEASING d.o.o. Sarajevo zaključilo Ugovor.