Portret

CENTRALA
Raiffeisen
LEASING d.o.o. Sarajevo

Zmaja od Bosne bb
71 000 Sarajevo

Tel.: +387 (33) 254 340
Fax: +387 (33) 212 273

web: www.rlbh.ba
e-mail: info@rlbh.ba

Strategija naše kompanije bazirana je na orijentaciji ka klijentima i u svakom trenutku je spremna odgovoriti najzahtjevnijim potrebama klijentovog poslovanja.

 

Raiffeisen LEASING d.o.o., kao članica Raiffeisen grupacije, je osnovan u januaru 2004. godine.

Uspješna pozicija Raiffeisen grupacije na bh. tržištu rezultat je dugogodišnje posvećenosti odnosima sa našim klijentima i poslovnim partnerima, te na njihovom povjerenju i zadovoljstvu. Kontinuirano nastojimo održati visok nivo usluge i zadovoljstva naših klijenata, kao i individualni pristup svakom od njih.

Osnivač

100% Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina.

Naša mreža

Centrala Sarajevo, podružnica u Banja Luci, kao i podružnice u svim filijalama Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina.