Posebne pogodnosti finansiranja u Auto Nuić doo Mostar

Posebne pogodnosti finansiranja u saradnji sa Auto Nuić doo Mostar

Iskoristite posebne pogodnosti finansiranja Toyota putničkih vozilaAygoYarisAuris, Corolla i C-HR koje vrijede do 30.09.2018.

  • finansijski leasing sa ostatkom vrijednosti i
  • akcijske kamatne stope.

Prilagodite visinu mjesečne rate u skladu sa Vašim mogućnostima uz minimalno učešće i unaprijed određenu visinu ostatka vrijednosti zadnje rate. Ostatak vrijednosti se određuje na bazi očekivane tržišne vrijednosti vozila na kraju otplate ugovora.

 

Reprezentativni primjer otplate na period od 5 godina:

  

  • Nominalna kamatna stopa iznosi 4,4%   na godišnjem nivou i vezana je za šestomjesečni Euribor.
  • Efektivna kamatna stopa sa PDV-om predstavlja visinu nominalne kamatne stope uvećana za iznose naknada za fizička lica (RS: troškovi kasko osiguranja, troškovi registracije zaloga, troškovi obrade zahtjeva i troškovi mjenica; FBiH: troškovi kasko osiguranja, troškovi registracije zaloga i troškovi obrade zahtjeva).
  • Finansijski leasing se ugovora u KM sa valutnom klauzulom u EUR, primalac leasinga se obavezuje uplatu vršiti u KM, primjenjujući srednji kurs Centralne Banke Bosne i Hercegovine za EUR na dan plaćanja obaveze. Troškove konverzije snosi primalac leasinga.
  • Ukupan iznos leasinga po ugovoru predstavlja zbir leasing naknada i ukupnih troškova koje korisnik snosi.
  • Raiffeisen LEASING zadržava pravo zatražiti dodatna sredstva obezbjeđenja.
  • Polisa kasko osiguranja je obavezna za cijeli period otplate i pokriva eventualne štete na vozilu u 100% iznosu BEZ učešća klijenta

Za sve dodatne informacije o posebnim pogodnostima finansiranja obratite se našem prodajnom osoblju:

 

Raiffeisen LEASING 
Zmaja od Bosne bb 
Sarajevo 
+ 387 (33) 254 363 
+ 387 (33) 254 368         
+ 387 (33) 254 347

 

Auto Nuić doo Mostar
Bišće polje bb
Mostar
+387 (36) 333 505
+387 (36) 352 860
www.autonuic.ba