Procedura finansiranja

Procedura zaključenja ugovora o leasingu je veoma jednostavna i brza, te se odvija u nekoliko jednostavnih koraka.

  • Vršite odabir predmeta leasinga kod dobavljača,
  • Raiffeisen LEASING-u predajete predračun dobavljača, zajedno sa zahtjevom za odobrenje leasinga i dokumentacijom potrebnom za procjenu boniteta,
  • Raiffeisen LEASING d.o.o. vrši procjenu Vašeg boniteta/kreditne sposobnosti,
  • Nakon odobrenja finansiranja potpisujete ugovor o leasingu, uplaćujete učešće i ostale potrebne naknade,
  • Predajete sredstva obezbjeđenja plaćanja,
  • Preuzimate na korištenje Vaš predmet leasinga.

NAPOMENA:
Raiffeisen LEASING d.o.o. Sarajevo zadržava pravo da zatraži dodatnu dokumentaciju u cilju kvalitetnije ocjene boniteta korisnika leasing aranžmana. Također, Raiffeisen LEASING zadržava pravo da zatraži dodatna sredstva za obezbjeđenje finansiranja i nakon procjene boniteta korisnika leasing aranžmana.

Osnovni uslovi prije zaključenja ugovora o leasingu

Postoje tri osnovna uslova koje morate zadovoljiti:

  1. Pozitivna ocjena boniteta/ kreditne sposobnosti,
  2. Uplata učešća i naknada,
  3. Ispravno predata sredstva obezbjeđenja plaćanja.