Raiffeisen LEASING d.o.o. je osmislio koncept finansiranja

Raiffeisen LEASING d.o.o. je osmislio koncept finansiranja prema Vašim potrebama i Vašem budžetu uz niz pogodnosti

Finansijski leasing:

 • Povoljno finansiranje uz povoljne uvjete
 • Brza i jednostavna procedura odobrenja finansiranja - u roku od 24 sata
 • Kvalitetna usluga uz stručnu podršku tokom cijelog procesa kupovine
 • Kasko osiguranje: GRATIS za prvu godinu korištenja

Korisnik leasinga:

 • fizičko lice kreditno sposobno, sa redovnim mjesečnim prihodima
 • pravno lice sa odgovarajućim kreditnim bonitetom

Iznos leasinga:

 • u visini kupoprodajne cijene vozila koje je predmet leasinga umanjen za iznos učešća uplaćenog od strane korisnika leasinga

Minimalni iznos učešća:

 • jednak je iznosu PDV-a na cijenu određenog modela vozila
 • plaća se prilikom sklapanja ugovora o leasingu

Jednokratna naknada za obradu leasinga:

 • 1,50% na iznos neto finansiranja

 Otplata iznosa leasinga:

 • u jednakim mjesečnim anuitetima

Instrumenti obezbjeđenja:

 • za fizička lica: mjenica
 • za pravna lica: mjenica

Reprezentativan primjer možete pogledati ovdje.