Spisak neophodne dokumentacije

Potrebna dokumentacija

Za uspješno Raiffeisen LEASING d.o.o. finansiranje putem operativnog ili finansijskog leasinga potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

Fizička lica:

  • Zahtjev za leasing,
  • Potpisana informativna ponuda za finansiranje,
  • Predračun dobavljača,
  • Ovjerena kopija lične karte podnosioca zahtjeva za leasing ili ovjerena kopija pasoša - ukoliko je podnosioc nerezident sa prijavljenim prebivalištem u BiH,
  • Kopija potvrde o prebivalištu podnosioca zahtjeva za leasing,
  • Tri zadnje platne liste ovjerene od strane odgovornog lica i finansija/računovodstva pravnog lica kod kojeg podnosilac zahtjeva ima radni odnos,
  • Tri posljednja izvoda iz poslovne banke.

Ispunjen zahtjev i neophodnu statusnu dokumentaciju možete dostaviti preko ovlaštenog dobavljača, e-mailom, poštom ili lično.

Obrada predmeta leasinga počinje sa momentom podnošenja kompletne dokumentacije.

Vozila koja se nabavljaju putem leasing aranžmana moraju tokom čitavog perioda finansiranja

biti kasko osigurana.

NAPOMENA:
Raiffeisen LEASING d.o.o. Sarajevo zadržava pravo da zatraži dodatnu dokumentaciju u cilju kvalitetnije ocjene boniteta korisnika leasing aranžmana. Također, Raiffeisen LEASING zadržava pravo da zatraži dodatna sredstva za obezbjeđenje finansiranja i nakon procjene boniteta korisnika leasing aranžmana.