Šta finansiramo?

Raiffeisen LEASING d.o.o. finansira nabavku:

  • Putničkih vozila,
  • Motocikala,
  • Komercijalnih vozila,
  • Građevinskih mašina i opreme,
  • Industrijskih mašina i opreme,
  • Poljoprivrednih mašina i prateće opreme,
  • Mašina za štampanje i izdavaštvo,
  • Računarske i ostale IT opreme,
  • Medicinske opreme,
  • Postojećih objekata - povratni leasing.