Finansijski leasing

Finansijski leasing

Prednosti finansijskog leasinga

Troškovi leasinga
Amortizacija i troškovi vezani uz leasing ugovor (kamate i naknade) evidentiraju se kao trošak u Vašim poslovnim knjigama.

Vlasništvo predmeta leasing
Po isteku ugovora i otplati svih obaveza Vi postajete vlasnik objekta leasinga.

Porezni tretman
PDV se obračunava na neto vrijednost objekta leasinga i može služiti kao odbitni porez (ovisno o djelatnosti i vrsti objekta leasinga).

Poređenje operativnog i finansijskog leasinga za pravna lica

 

OPERATIVNI LEASING

FINANSIJSKI LEASING

Predmet leasinga

• amortizacija u poslovnim knjigama leasing društva

• leasing društvo je pravni i ekonomski vlasnik predmeta leasinga

• amortizacija u poslovnim knjigama primaoca leasinga

• primaoc leasinga je ekonomski vlasnik predmeta leasinga, a leasing društvo pravni vlasnik leasinga

PDV

• PDV se obračunava  mjesečno na uslugu leasinga po dobijanju fakture 

• PDV se obračunava na neto vrijednost predmeta leasinga

• primalac leasinga po isporuci od leasing društva prima fakturu  i može ostvariti pravo na povrat PDV-a ovisno o djelatnosti i predmetu leasinga

Istek ugovora

• predmet leasinga se vraća leasing društvu te se može ugovoriti novi leasing za novi i moderniji predmet leasinga

• vlasništvo predmeta leasinga se prenosi na  primaoca leasinga (nakon otplate)

Kako do leasinga?

Jednostavno!

Ponudu za željeni objekt leasinga možete vi samostalno zatražiti od dobavljača ili da RLBH to uradi za Vas. Nakon što odaberete objekt leasinga, dostavite nam ponudu objekta leasinga i popunjeni zahtjev za odobrenje leasinga s pripadajućom dokumentacijom. Po procjeni boniteta i odobrenju Raiffeisen LEASINGA, pozvat ćemo Vas na potpis ugovora i pripadajuće dokumentacije, nakon toga preuzimate odabrani objekt leasinga!