Operativni leasing

Operativni leasing

Kod operativnog leasinga se primaocu leasinga odobrava korištenje objekta leasinga na određeno razdoblje. Za korištenje se plaća ugovorena naknada koja ne mora uzimati u obzir cjelokupnu vrijednost objekta leasinga. U operativnom leasingu ne postoji mogućnost kupovine objekta leasinga. Istekom ugovora objekt leasinga vraćate leasing društvu koje je njegov pravni i ekonomski vlasnik.

Raiffeisen Leasing Fleet Management

Raiffeisen Leasing Fleet Management je usluga za pravna lica u okviru koje Vam pomažemo da kupite, održavate i upravljate Vašim voznim parkom. Kao klijent, koristite jednostavnu i ekonomičnu upotrebu službenih vozila i oslobodite se administrativnih opterećenja.

Prednosti operativnog leasinga

Finansijski izvještaji: Mjesečna rata leasinga predstavlja mjesečni trošak vašeg poslovanja

Porezni tretman: PDV se obračunava mjesečno na uslugu najamnine koju leasing fakturiše. Štedite novac zahvaljujući punom poreznom odbitku leasing najamnina za privredna vozila

Najam objekta leasinga: Izbjegavajte finansijski rizik zahvaljujući garantovanom ostatku vrijednosti. Po isteku ugovora objekt leasinga vraćate leasing društvu i možete odabrati novi i moderniji objekt leasinga

Kako do leasinga?

Jednostavno!

Ponudu za željeni objekt leasinga možete vi samostalno zatražiti od dobavljača ili da RLBH to uradi za Vas. Nakon što odaberete objekt leasinga, dostavite nam ponudu objekta leasinga i popunjeni zahtjev za odobrenje leasinga s pripadajućom dokumentacijom. Po procjeni boniteta i odobrenju Raiffeisen LEASINGA, pozvat ćemo Vas na potpis ugovora i pripadajuće dokumentacije, nakon toga preuzimate odabrani objekt leasinga!

Poređenje operativnog i finansijskog leasinga za pravna lica

 

OPERATIVNI LEASING

FINANSIJSKI LEASING

Predmet leasinga

• amortizacija u poslovnim knjigama leasing društva

• leasing društvo je pravni i ekonomski vlasnik predmeta leasinga

• amortizacija u poslovnim knjigama primaoca leasinga

• primaoc leasinga je ekonomski vlasnik predmeta leasinga, a leasing društvo pravni vlasnik leasinga

PDV

• PDV se obračunava  mjesečno na uslugu leasinga po dobijanju fakture 

• PDV se obračunava na neto vrijednost predmeta leasinga

• primalac leasinga po isporuci od leasing društva prima fakturu  i može ostvariti pravo na povrat PDV-a ovisno o djelatnosti i predmetu leasinga

Istek ugovora

• predmet leasinga se vraća leasing društvu te se može ugovoriti novi leasing za novi i moderniji predmet leasinga

• vlasništvo predmeta leasinga se prenosi na  primaoca leasinga (nakon otplate)