Uprava

Uprava

Uprava Raiffeisen LEASING-a d.o.o. Sarajevo su:

 • Nedim Milišić
  Direktor
  Tel.: +387 (33) 254 373
  Fax: +387 (33) 212 273

 • Belma Hodžić
  Izvršni direktor
  Tel.: +387 (33) 254 340
  Fax: +387 (33) 212 273