Trebate novu opremu?

Odaberite Raiffeisen LEASING jer sarađujemo sa svim uvoznicima i trgovcima opremom u Bosni i Hercegovini!
Pratiti korak sa konkurencijom znači stalno ulagati u nove tehnologije!

Izaberite željeni predmet leasinga kod dobavljača, dostavite nam ponudu predmeta leasinga i popunjeni zahtjev za odobrenje leasinga s pripadajućom dokumentacijom. Po procjeni boniteta i odobrenju Raiffeisen LEASINGA, pozvat ćemo Vas na potpis ugovora i pripadajuće dokumentacije, nakon toga preuzimate odabrani predmet leasinga!