Akcijski proizvod se primjenjuje na pravna i fizička lica, sa sljedecim uslovima:

Kamatna stopa za klijenta: 2,75%

Naknada za obradu 1% od MF

Rok otplate: do 72 mjeseca

Akcija je u saradnji sa  Triglav osiguranjem

Trajanje akcije do  31.12.2022

Reprezentativan primjer finansijskog leasinga u KM valuti na period od 5 godina:

Model vozila

OPEL CROSSLAND X MY21 Edition F 12 XHL S/S

Bruto nabavna vrijednost vozila

29.200,01 KM

Iznos PDV-a

4.242,74 KM

Vrijednost ugovora

26.740,50 KM

Iznos učešća bruto (14,53%)

4.242,74 KM

Iznos neto finansiranja

24.957,27 KM

Ostatak vrijednosti

0,00 KM

Iznos mjesečne naknade

445,67 KM

Prvo plaćanje korisnika leasing

4.913,06 KM

Iznos naknade za obradu sa PDV-om

291,99 KM

Iznos administriranja ugovora sa PDV-om

70,19 KM

Iznos interkalarne kamate sa PDV-om (simulacija 1dan)

2,17 KM  

Nominalna kamatna stopa

2,75%

EKS sa PDV-om za pravna lica*

3,92%

EKS sa PDV-om za fizička lica* FBIH

12,16%

EKS sa PDV-om za fizička lica* RS

12,16%

*Efektivna kamatna stopa sa PDV-om predstavlja visinu nominalne kamatne stope uvećane za iznose naknada za:

1.) Fizička lica (RS:troškovi kasko osiguranja, registracije zaloga, obrade zahtjeva, administriranja ugovora, interkalarne kamate, mjenice i paketa pomoć na cesti; FBIH: troškovi kasko osiguranjaregistracije zaloga, obrade zahtjeva, administriranja ugovora, interkalarne kamate i paketa pomoć na cesti);

2.) Pravna lica (RS/FBIH: troškovi upisa zaloga, obrade zahtjeva, administriranja ugovora, interkalarne kamate i paketa pomoć na cesti).

- Polisa kasko osiguranja je obavezna za cijeli period otplate i pokriva eventualne štete na vozilu u 100% iznosu BEZ učešća klijenta-Triglav osiguranje,

- Finansijski leasing se ugovara u EUR valuti, a primalac leasinga se obavezuje dalju uplatu vršiti u KM, primjenjujući srednji kurs Centralne Banke Bosne i Hercegovine za EUR na dan plaćanja obaveza. Troškove konverzije snosi primalac leasinga.

- Ukupan iznos leasinga po ugovoru predstavlja zbir leasing naknada i ukupnih troškova koje korisnik snosi.

- Raiffeisen LEASING zadržava pravo zatražiti dodatna sredstva obezbjeđenja