Akcija za vozila JAGUAR i LAND ROVER (KS 2,75%) i to kod dobavljača Auto Centar Betanija doo.

Akcija za vozila JAGUAR i LAND ROVER (KS 2,75%) i to kod dobavljača Auto Centar Betanija doo.

 

Akcijski proizvod se primjenjuje na pravna i fizička lica, sa sljedecim uslovima:

Kamatna stopa za klijenta: 2,75%

Naknada za obradu 1% od MF

Rok otplate: do 72 mjeseca

Akcija je u saradnji sa  Triglav osiguranjem

Trajanje akcije do  31.12.2022

Reprezentativan primjer finansijskog leasinga u KM valuti na period od 5 godina:

Model vozila

LAND ROVER DISCOVERY SPORT MY 20.50 Base R-Dynamic 2.0d TD4 150HP

LAND ROVER RANGE ROVER SPORT MY21 S 3.0d I6 249HP 4WD A8 MHEV

Bruto nabavna vrijednost vozila

81.900,00 KM

154.765,08 KM

Iznos PDV-a

11.899,99 KM

22.487,23 KM

Vrijednost ugovora

73.998,03 KM

140.278,09 KM

Iznos učešća bruto (31,69%)

25.958,09 KM

42.825,62 KM

Iznos neto finansiranja

55.941,90 KM

111.939,47 KM

Ostatak vrijednosti

0,00 KM

0,00 KM

Iznos mjesečne naknade

999,00 KM

1.999,00 KM

Prvo plaćanje korisnika leasing

27.367,50 KM

45.570,57 KM

Iznos naknade za obradu sa PDV-om

654,54KM

1.309,70 KM

Iznos administriranja ugovora sa PDV-om

70,19 KM

70,19 KM

Iznos interkalarne kamate sa PDV-om (simulacija 1dan)

4,87 KM  

9,74 KM  

Nominalna kamatna stopa

2,75%

2,75%

EKS sa PDV-om za pravna lica*

3,84%

3,84%

EKS sa PDV-om za fizička lica* FBIH

19,56%

14,70%

EKS sa PDV-om za fizička lica* RS

19,57%

14,70%

*Efektivna kamatna stopa sa PDV-om predstavlja visinu nominalne kamatne stope uvećane za iznose naknada za:

1.) Fizička lica (RS:troškovi kasko osiguranja, registracije zaloga, obrade zahtjeva, administriranja ugovora, interkalarne kamate, mjenice i paketa pomoć na cesti; FBIH: troškovi kasko osiguranjaregistracije zaloga, obrade zahtjeva, administriranja ugovora, interkalarne kamate i paketa pomoć na cesti);

2.) Pravna lica (RS/FBIH: troškovi upisa zaloga, obrade zahtjeva, administriranja ugovora, interkalarne kamate i paketa pomoć na cesti).

- Polisa kasko osiguranja je obavezna za cijeli period otplate i pokriva eventualne štete na vozilu u 100% iznosu BEZ učešća klijenta-Triglav osiguranje,

- Finansijski leasing se ugovara u EUR valuti, a primalac leasinga se obavezuje dalju uplatu vršiti u KM, primjenjujući srednji kurs Centralne Banke Bosne i Hercegovine za EUR na dan plaćanja obaveza. Troškove konverzije snosi primalac leasinga.

- Ukupan iznos leasinga po ugovoru predstavlja zbir leasing naknada i ukupnih troškova koje korisnik snosi.

- Raiffeisen LEASING zadržava pravo zatražiti dodatna sredstva obezbjeđenja