Akcijski proizvod se primjenjuje na pravna i fizička lica, sa sljedećim uslovima:

Rok otplate : 24-60 mjeseci

Kamatna stopa za klijente:  3,99%

Naknada za obradu 1% od MF

Akcija je u saradnji sa  Adriatic osiguranjem

Trajanje akcije do  31.12.2022

Reprezentativan primjer finansijskog leasinga u KM valuti na period od 5 godina:

Model vozila

Dacia Sandero Stepway Access 1.0 TCE

Bruto nabavna vrijednost vozila

22.500,00 KM

Iznos PDV-a

3.269,23 KM

Vrijednost ugovora

20.652,37 KM

Iznos učešća bruto (39,65%)

8.920,78 KM

Iznos neto finansiranja

13.579,23 KM

Ostatak vrijednosti

0,00 KM

Iznos mjesečne naknade

250,01 KM

Prvo plaćanje korisnika leasing

9.326,34 KM

Iznos naknade za obradu sa PDV-om

158,87 KM

Iznos administriranja ugovora sa PDV-om

0,00 KM

Iznos interkalarne kamate sa PDV-om (simulacija 1dan)

1,70 KM

Nominalna kamatna stopa

3,99%

EKS sa PDV-om za pravna lica*

5,35%

EKS sa PDV-om za fizička lica* FBIH

15,46%

EKS sa PDV-om za fizička lica* RS

15,49%

*Efektivna kamatna stopa sa PDV-om predstavlja visinu nominalne kamatne stope uvećane za iznose naknada za:

1.) Fizička lica (RS:troškovi kasko osiguranja, registracije zaloga, obrade zahtjeva, administriranja ugovora, interkalarne kamate, mjenice i paketa pomoć na cesti; FBIH: troškovi kasko osiguranja, registracije zaloga, obrade zahtjeva, administriranja ugovora, interkalarne kamate i paketa pomoć na cesti).

2.) Pravna lica (RS/FBIH: troškovi upisa zaloga, obrade zahtjeva, administriranja ugovora, interkalarne kamate i paketa pomoć na cesti).

- Polisa kasko osiguranja (Adriatic osiguranje) je obavezna za cijeli period otplate i pokriva eventualne štete na vozilu u 100% iznosu BEZ učešća klijenta.

- Finansijski leasing se ugovara u EUR valuti, a primalac leasinga se obavezuje dalju uplatu vršiti u KM, primjenjujući srednji kurs Centralne Banke Bosne i Hercegovine za EUR na dan plaćanja obaveza. Troškove konverzije snosi primalac leasinga.

- Ukupan iznos leasinga po ugovoru predstavlja zbir leasing naknada i ukupnih troškova koje korisnik snosi.

- Raiffeisen LEASING zadržava pravo zatražiti dodatna sredstva obezbjeđenja