NIKAD LAKŠE DO NOVOG MERCEDES VOZILA - Kamatna stopa već od 3.99

NIKAD LAKŠE DO NOVOG MERCEDES VOZILA - Kamatna stopa već od 3.99

 

KONTAKTIRAJTE NAS!

Reprezentativan primjer finansijskog leasinga u KM valuti na period od 5 godina (60 mjeseci):

Model vozila

MERCEDES BENZ C220 D 4MATIC

Bruto nabavna vrijednost vozila

119.108,01 KM

Iznos PDV-a

17.306,30 KM

Vrijednost ugovora

112.462,18 KM

Iznos učešća bruto (14,53%)

17.306,30 KM

Iznos neto finansiranja

101.801,71 KM

Ostatak vrijednosti (0%)

0,00 KM

Iznos mjesečne rate

1.874,37 KM

Prvo plaćanje korisnika leasing

20.384,85 KM

Iznos naknade za obradu sa PDV-om

1.191,08 KM

Iznos administriranja ugovora sa PDV-om

70,19 KM

Iznos interkalarne kamate sa PDV-om (simulacija 1dan)

12,77 KM  

Nominalna kamatna stopa (fiksna)

3,99%

EKS sa PDV-om za pravna lica*

5,38%

EKS sa PDV-om za fizička lica* FBIH

12,85%

EKS sa PDV-om za fizička lica* RS

12,85%

 

*Efektivna kamatna stopa sa PDV-om predstavlja visinu nominalne kamatne stope uvećane za iznose naknada za:

1.fizička lica (RS:troškovi kasko osiguranja, registracije zaloga, obrade zahtjeva, administriranja ugovora, interkalarne kamate, mjenice i paketa pomoć na cesti; FBIH: troškovi kasko osiguranja, registracije zaloga, obrade zahtjeva, administriranja ugovora, interkalarne kamate i paketa pomoć na cesti); 2. pravna lica (RS/FBIH: troškovi upisa zaloga, obrade zahtjeva, administriranja ugovora, interkalarne kamate i paketa pomoć na cesti).

-polisa kasko osiguranja je obavezna za cijeli period otplate i pokriva eventualne štete na vozilu u 100% iznosu BEZ učešća klijenta

-Finansijski leasing se ugovara u EUR valuti, a primalac leasinga se obavezuje dalju uplatu vršiti u KM, primjenjujući srednji kurs Centralne Banke Bosne i Hercegovine za EUR na dan plaćanja obaveza. Troškove konverzije snosi primalac leasinga.

-Ukupan iznos leasinga po ugovoru predstavlja zbir leasing naknada i ukupnih troškova koje korisnik snosi.

-Raiffeisen LEASING zadržava pravo zatražiti dodatna sredstva obezbjeđenja

-Nominalna kamatna stopa je fiksna