Obavijest za klijente - Odobrenje privremenih mjera za ublažavanje servisiranja obaveza prema RLBH a uzrokovanih pojavom virusnog oboljena "COVID 19"

Obavijest za klijente - Odobrenje privremenih mjera za ublažavanje servisiranja obaveza prema RLBH a uzrokovanih pojavom virusnog oboljena "COVID 19"

 

 Cijenjeni Klijenti,

u cilju prevazilaženja vanredne situacije uzrokovane pojavom virusnog oboljenja "COVID 19", obavještavamo Vas da je Društvo Raiffeisen leasing d.o.o. Sarajevo u skladu sa odredbama “Odluke o privremenim mjerama koje lizing društva i mikrokreditne organizacije primjenjuju za ublažavanje nepovoljnih ekonomskih posljedica uzrokovanih pojavom virusnog oboljenja „Covid-19“ objavljene u Službenim novinama FBiH „22/20“ od 27.03.2020. omogućilo sljedeće mjere za prevalizaženje poteškoća u izmirenju obaveza i to:

1.    Moratorij, odnosno zastoj u otplati obaveza

2.    Uvođenje „grace“ perioda za otplatu obaveza u slučaju obaveze na period od najduže 6 mjeseci

3.    Produženje krajnjeg roka za otplatu obaveze koji se otplaćuju anuitetno

4.    Produženje roka dospijeća obaveze sa jednokratnim dospijećem na period od najduže 6 mjeseci

5.    Reprogram ili restrukturu ukupnih obaveza kod RLBH

Zahtjev za odobrenje privremenih mjera za ublažavanje servisiranja obaveza prema RLBH sa tačno naznačenom mjerom koju želite možete podnijeti slanjem Zahtjeva na email adresu: info@rlbh.ba ili info.leasing@raiffeisengroup.ba ili na fax broj:   033/ 212 273.

Pored zahtjeva u kojem trebate jasno navesti koju od posebnih mjera tražite, potrebno je da popunite upitnik u prilogu kao i dostavite posljednje finansijske izvještaje koje imate ukoliko ste pravno lice.

Zahtjevi primljen elektronskim putem smatrat će se kao da je podnesen u originalu.

U najkraćem roku naše kolege će Vas kontaktirati u cilju daljeg procesiranja Vašeg zahtjeva.

Za dodatne informacije možete se obratiti Leasing managerima telefonski preko brojeva dostupnih na linku: https://rlbh.ba/Content/Read/nasa-mreza