Obavještenje za klijente - Odluka o stavljanju van snage Odluke o privremenim mjerama koje leasing društva i mikrokreditne organizacije primjenjuju za oporavak od negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih virusnim oboljenjem “COVID 19”

9.6.2022

Obavještenje za klijente - Odluka o stavljanju van snage Odluke o privremenim mjerama koje leasing društva i mikrokreditne organizacije primjenjuju za oporavak od negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih virusnim oboljenjem “COVID 19”

9.6.2022

 

Dana 03.06.2022. godine u Službenim novinama FBIH 43/22 je objavljena Odluka o stavljanju van snage Odluke o privremenim mjerama koje leasing društva i mikrokreditne organizacije primjenjuju za oporavak od negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih virusnim oboljenjem “COVID 19” ("Službene
novine Federacije BiH", br. 60/20, 21/21 i 104/21).
Navedena odluka stupa na snagu dana: 11.06.2022. godine. Shodno navedenom, primjena privremenih mjera za prevazilaženje poteškoća u izmirenju obaveza prestaje sa danom 11.06.2022. godine.