Obavještenje za klijente

Obavještenje za klijente

Cijenjeni Klijenti,

u cilju prevazilaženja vanredne situacije uzrokovane pojavom virusnog oboljenja "COVID 19", obavještavamo Vas da je Društvo Raiffeisen leasing d.o.o. Sarajevo u skladu sa odredbama „Odluke o izmjenama odluke o privremenim mjerama koje lizing društva i mikrokreditne organizacije primjenjuju za oporavak od negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih virusnim oboljenjem „COVID-19“ (“Sl. novine FBiH” broj: 60/20 od 28.08.2020. g., 21/21 od 17.03.2021. g. i broj 104/21 od 24.12.2021. godine), omogućilo sljedeće mjere za prevazilaženje poteškoća u izmirenju obaveza i to:

1. Uvođenje „grace“ perioda za otplatu obaveza u slučaju obaveze koja se otplaćuje anuitetno na period najduže do 31.03.2022. godine,
2. Produženje krajnjeg roka za otplatu obaveze koji se otplaćuju anuitetno,
3. Produženje roka dospijeća sa jednokratnim dospijećem na period najduže do 31.03.2022. godine,
4. Druge mjere u cilju olakšanja servisiranja obaveza klijenta i uspostave održivog poslovanja klijenta.

Zahtjev za odobrenje privremenih mjera za ublažavanje servisiranja obaveza prema RLBH sa tačno naznačenom mjerom koju želite možete podnijeti slanjem Zahtjeva na email adresu: info@rlbh.ba ili info.leasing@raiffeisengroup.ba ili na fax broj: 033/ 212 273.

U skladu sa zaključenim Ugovorom o leasingu predmet leasinga će za sve vrijeme trajanja istog biti o trošku Primaoca leasinga osiguran, te u skladu sa istim ukoliko se produži rok otplate Vi ste u obavezi produžiti osiguranje predmeta leasinga na period na koji je produžen Ugovor o leasingu.

Pored zahtjeva u kojem trebate jasno navesti koju od mjera tražite potrebno je da dostavite posljednje finansijske izvještaje koje imate ukoliko ste pravno lice.


U najkraćem roku naše kolege će Vas kontaktirati u cilju daljeg procesiranja Vašeg zahtjeva.

Za dodatne informacije možete se obratiti Leasing managerima telefonski preko brojeva dostupnih na linku: https://rlbh.ba/Content/Read/nasa-mreza