Obavještenje za klijente

Obavještenje za klijente

Cijenjeni Klijenti,

 

u cilju prevazilaženja vanredne situacije uzrokovane pojavom virusnog oboljenja "COVID 19", obavještavamo Vas da je Društvo Raiffeisen leasing d.o.o. Sarajevo u skladu sa odredbama “Odluke o privremenim mjerama koje lizing društva i mikrokreditne organizacije primjenjuju za oporavak od negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih virusnim oboljenjem "COVID-19" ("Službene novine F BiH", br. 60/20 od 28.08.2020.g.) omogućilo sljedeće mjere za prevazilaženje poteškoća u izmirenju obaveza i to:

 

  1. Uvođenje „grace“ perioda za otplatu obaveza u slučaju obaveze koja se otplaćuje anuitetno na period od najduže 6 mjeseci,
  2. Produženje krajnjeg roka za otplatu obaveze koji se otplaćuju anuitetno do 6 mjeseci,
  3. Produženje roka dospijeća sa jednokratnim dospijećem na period od najduže 6 mjeseci,
  4. Druge mjere u cilju olakšanja servisiranja obaveza klijenta i uspostave održivog poslovanja klijenta.

 

Zahtjev za odobrenje privremenih mjera za ublažavanje servisiranja obaveza prema RLBH sa tačno naznačenom mjerom koju želite možete podnijeti slanjem Zahtjeva na email adresu: info@rlbh.ba ili info.leasing@raiffeisengroup.ba ili na fax broj:   033/ 212 273.

 

U skladu sa zaključenim Ugovorom o leasingu predmet leasinga će za sve vrijeme trajanja istog biti o trošku Primaoca leasinga osiguran, te u skladu sa istim ukoliko  se produži rok otplate Vi ste u obavezi produžiti osiguranje predmeta leasinga na period na koji je produžen Ugovor o leasingu.

 

Pored zahtjeva u kojem trebate jasno navesti koju od mjera tražite potrebno je da dostavite posljednje finansijske izvještaje koje imate ukoliko ste pravno lice.

 

 

U najkraćem roku naše kolege će Vas kontaktirati u cilju daljeg procesiranja Vašeg zahtjeva.

 

Za dodatne informacije možete se obratiti Leasing managerima telefonski preko brojeva dostupnih na linku: https://rlbh.ba/Content/Read/nasa-mreza