Učinite vožnju iz snova mogućom-fiksna kamatna stopa 4,25% za Mercedes-Benz vozila uz policu ASA CENTRAL osiguranja

Učinite vožnju iz snova mogućom-fiksna kamatna stopa 4,25% za Mercedes-Benz vozila uz policu ASA CENTRAL osiguranja

 

Reprezentativan primjer finansijskog leasinga u KM valuti na period od 5 godina (60 mjeseci):

Model vozila

MERCEDES BENZ GLA 200d 4M

Bruto nabavna vrijednost vozila

113.212,00 KM

Iznos PDV-a

16.449,61 KM

Vrijednost ugovora

107.578,08 KM

Iznos učešća bruto (14,53%)

16.449,61 KM

Iznos neto finansiranja

96.762,40 KM

Ostatak vrijednosti (0%)

0,00 KM

Iznos mjesečne rate

1.792,97 KM

Prvo plaćanje korisnika leasing

19.495,62 KM

Iznos naknade za obradu sa PDV-om

1.132,13 KM

Iznos administriranja ugovora sa PDV-om

70,19 KM

Iznos interkalarne kamate sa PDV-om (simulacija 1dan)

10,99 KM  

Nominalna kamatna stopa (fiksna)

4,25%

EKS sa PDV-om za pravna lica*

5,71%

EKS sa PDV-om za fizička lica* FBIH

13,50%

EKS sa PDV-om za fizička lica* RS

13,50%

 

*Efektivna kamatna stopa sa PDV-om predstavlja visinu nominalne kamatne stope uvećane za iznose naknada za:

  1. Fizička lica (RS:troškovi kasko osiguranja, registracije zaloga, obrade zahtjeva, administriranja ugovora, interkalarne kamate i mjenice; FBIH: troškovi kasko osiguranja, registracije zaloga, obrade zahtjeva, administriranja ugovora, interkalarne kamate i mjenice);
  2. Pravna lica (RS/FBIH: troškovi upisa zaloga, obrade zahtjeva, administriranja ugovora, interkalarne kamate);

-Polisa kasko ASA Central osiguranja dd je obavezna za cijeli period otplate i pokriva eventualne štete na vozilu u 100% iznosu BEZ učešća klijenta.

-Finansijski leasing se ugovara u EUR valuti, a primalac leasinga se obavezuje dalju uplatu vršiti u KM, primjenjujući srednji kurs Centralne Banke Bosne i Hercegovine za EUR na dan plaćanja obaveza. Troškove konverzije snosi primalac leasinga.

-Ukupan iznos leasinga po ugovoru predstavlja zbir leasing naknada i ukupnih troškova koje korisnik snosi.

-Raiffeisen LEASING zadržava pravo zatražiti dodatna sredstva obezbjeđenja.

-Nominalna kamatna stopa je fiksna.

Pošaljite upit